Links

Sletterhage Fyr
http://www.sletterhagefyr.dk/

Nationalpark Mols Bjerge:
http://www.danmarksnationalparker.dk/Mols/

Kalø Slotsruin
http://www.fortidsmindeguide.dk/kaloe-slotsruin.ma007.0.html

Slagter Kruse i Tved:
http://www.slagter-kruse.dk/

Flyvefisken i Ebeltoft:
http://www.flyvefisken.com/

Holmgård gårdbageri (også frokost)
http://www.holmgaard-mols.dk/

Sletterhage Fyr:
http://www.sletterhagefyr.dk/

Hvor er Maersk Majestic:
http://www.marinetraffic.com

Skandinavisk Dyrepark:
http://www.skandinaviskdyrepark.dk/

Djurs Sommerland
http://www.djurssommerland.dk/

Kattegatcentret i Grenå
http://www.kattegatcentret.dk/

Ree Park – Safari
http://www.reepark.dk/

Gl. Estrup Herregårds- og Landbrugsmuseum
http://gammelestrup.dk/

Randers Regnskov
http://www.regnskoven.dk/

Visit Djursland
http://www.visitdjursland.com/djursland-det-vildeste-danmark

Strande (klik f.eks. på Sydkysten)
http://danmarksstrandguide.dk/Strandguide.aspx

Tyskertårnet
http://www.visitdjursland.com/tyskertaarnet-djursland-oestjylland-gdk605987